محرمصورت جلسه ارزیابی و تعیین مقالات برگزیده همایش ملی دینور شناسی

با استعانت از خداوند متعال و با حضور ریاست محترم اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صحنه و هیات داوران جلسه رسیدگی و ارزیابی مقالات ارسالی برگزار گردید و مقالات ذیل به عنوان مقالات برگزیده انتخاب گردید:

1- جناب آقای محمدی فر با عنوان مقاله : کاوش در قدیمی ترین دهکده ی خاور میانه در تپه ی شیخی آباد

2- جناب آقای مهدی عزتی با عنوان مقاله : اهمیت و جایگاه دینور در قرون نخست اسلامی

3- سرکار خانم خدیجه دولتیاری با عنوان مقاله : بررسی پتانسیا های گردشگری با استفاده از مدلsowt

4-جناب آقای برومند اعظمی با عنوان مقاله : جایگاه و کارکرد ابوحنیفه دینوری در تمدن اسلامی

5-جناب آقای اقبال امیری با عنوان مقاله : بررسی علل انحطاط و افول تمدن دینور

6-جناب آقای سید علی اکبر ربیع نتاج با عنوان مقاله : تاملی در احوال افکار و آثار ابن قتیبه ی دینوری

و نیز تعدادی از مقالات به شرح ذیل به عنوان مقاله شایسته ی تقدیر شناخته شدند:

1- آقای بشیر آذرجو و خانم لیلا خجسته پور

2-خانم شراره الهامی

3-آقای شریف تیموری

4-خانم پروین حاتمی

5- آقای سلمان خنجری

6-آقای یوسف کرمی چمه

7-آقای سید آرمان حسینی آبباریکی

موردی برای نمایش وجود ندارد.