دیدار مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان کرمانشاه با عبدالرضا رهنما هنرمند برجسته موسیقی شهرصحنه
روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان صحنه: فاضلی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان کرمانشاه به دیدار عبدالرضا رهنما از اساتیدبرجسته موسیقی شهرستان صحنه رفت
نشست صمیمی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان کرمانشاه با اصحاب فرهنگ وهنر شهرستان صحنه
روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان صحنه: نشست صمیمی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان کرمانشاه با اصحاب فرهنگ وهنرشهرستان صحنه
برپایی محفل شعر مقدس ترین دفاع درمحل مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان صحنه
روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان صحنه: درآخرین روزهای ازهفته دفاع مقدس محفل شعری درمحل مجتمع فرهنگی هنری ارشادصحنه برگزارگردید.
روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی : حیدریان رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان صحنه خبراز برگزاری
جشنواره موسیقی خنیاگران مهر در آذرماه سالجاری داد.
افتتاح نمایشگاه هنرهای تجسمی وکتاب دفاع مقدس با حضورجمعی از مسئولین شهرستان صحنه درمحل کتابخانه
روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان صحنه : نمایشگاه هنرهای تجسمی وکتاب دفاع مقدس در محل کتابخانه ابن سینای شهرستان صحنه با حضورجمعی از مسئولین وهنرمندان این شهرستان افتتاح گردید.
افتتاح نمایشگاه کتاب در آخرین روز هفته دولت در شهرستان صحنه
روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان صحنه: در آخرین روز هفته دولت نمایشگاه کتابی با حضور معاونین فرمانداری وجمعی از مسئولین شهرستان صحنه افتتاح گردید.
بازدید حیدری فرماندار صحنه از مجتمع فرهنگی هنری فجر شهرستان صحنه
روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان صحنه: حیدری فرماندار شهرستان صحنه از محل مجتمع فرهنگی هنری فجر این شهربازدیدنمود
اجرای طرح سینماخاطره درشهرستان صحنه
روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان صحنه: حیدریان رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان صحنه از اجرای طرح سینماخاطره در این شهرستان خبرداد.
برگزاری کارگاه دف نوازی در شهرصحنه
روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان صحنه: کارگاه یک روزه آموزش دف در مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان صحنه برگزار گردید.
برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان صحنه
روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان صحنه: جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان صحنه به ریاست حقی معاون فرماندار این شهرستان برگزارگردید.